Info

Contact

De stichting is te bereiken via het mailadres info@vrsdehaar.nl

Je kunt ook gebruik maken van het contactformulier of van het ringmelding formulier.


Stichting

Op 2 september 2016 is Stichting Vogelringstation de Haar, kortweg VRS de Haar, opgericht.

Het bestuur wordt gevormd door de volgende personen:

  • Mark Bouts (voorzitter)
  • Huib de Rooij (secretaris)
  • Maurice Willemsen (penningmeester)
  • Tim Kreetz

De stichting staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel met KvK-nummer 66766818.


Doelstellingen Stichting VRS de Haar

  1. De stichting heeft ten doel: het uitvoeren van vogelonderzoek en alle activiteiten die daarmee rechtstreeks en zijdelings verband houden, teneinde bij te dragen aan wetenschappelijk onderzoek, de bescherming van wilde vogels en natuurbescherming, één en ander in de ruimste zin van het woord. De stichting beoogt tevens ornithologische kennis te bevorderen en de bewustwording omtrent vogelbescherming, de bescherming van vogeltrekroutes en de leef- en foerageergebieden van vogels.
  2. De stichting verwezenlijkt haar doel onder meer door het inrichten, beheren en exploiteren van het vogelringstation de Haar (VRS de Haar). Het vogelringstation vangt en ringt in het wild voorkomende vogels. Het vogelringstation voert vogelonderzoek uit in het kader van projecten van het Vogeltrekstation te Wageningen. Daarnaast voert het vogelringstation vogelonderzoek en projecten uit voor andere opdrachtgevers.
  3. Kennisoverdracht en verantwoording vindt plaats middels publicatie van onderzoeksgegevens en -bevindingen in jaarverslagen, (populair)wetenschappelijke tijdschriften, internetsites, lezingen en excursies.
  4. De stichting heeft geen winstoogmerk en de activiteiten van de stichting dienen het algemeen belang.