2016 Jaar van de Kievit

Ieder jaar vragen Sovon en de Vogelbescherming aandacht voor een vogelsoort die het moeilijk heeft in Nederland. Het jaar 2016 stond in het teken van de Kievit. VRS de Haar heeft bijgedragen aan dit project door kievitspullen te ringen op de akkers van de Bovenkerkerpolder.

Kievit pullen met ei Kievit pul ringen Kievitnest

Ook heeft het VRS de kieviten bij de Weteringen ter hoogte van de Wall Utrecht (A2) geringd en gemonitord.

Kievit Kievit Kievit

Voor meer informatie over het jaar van de Kievit kun je verder lezen op de website van Sovon of Vogelbescherming.